NEW!Ako ovládnuť cvičenie doma? Toto sú najzaujímavejšie spôsoby! Čítajte tu

Iné články

Úradný preklad možno vybaviť aj cez online formulár!

Online komunikácia prekonáva bežnú vzdialenosť a v neposlednom rade uľahčuje komunikáciu. Prostredníctvom online žiadostí a formulárov vybavíme všetko rýchlo a jednoducho! Aké sú výhody, ale aj obmedzenia pre získanie úradných prekladov?

Ako najlepšie požiadať o úradný preklad?

Na mnohých úradoch a inštitúciách nás môžu požiadať o úradnú formu prekladu – pod tým rozumieme preklad s pečiatkou, ktorý vystavuje poverený prekladateľ/odborník. Úradný preklad sa vyznačuje zviazaním trikolóry s originálom. Musí disponovať všetkými právnymi znakmi úradného prekladu – jedným z nich je spomínaná pečiatka úradného prekladateľa. Túto funkciu nadobúda až po absolvovaní jazykových skúšok pod vedením ministerstva spravodlivosti.

Úradný preklad sa vyhotovuje pre rôzne jazykové kombinácie. Najčastejšie sa však stretávame s úradnými prekladmi angličtina, pričom prvý kontakt môžeme uskutočniť viacerými spôsobmi. Pre rozšírenosť tohto svetového jazyka nie je problém poslať e-mail s naskenovaným dokumentom na preklad. Vyžaduje sa čitateľnosť, základné a doplňujúce informácie pre efektívnosť komunikácie. Najdôležitejšie, ale najčastejšie vynechávané bývajú údaje o cieľovom jazyku prekladu a kontaktné údaje na žiadateľa.

Treba však rátať, že aj pri najrozšírenejšom svetovom jazyku sa podávajú len orientačné info o termínoch a cenách!

Na čo si dávať pozor pri špecifických typoch úradných prekladov?

Jedným z nich sú úradné preklady do ruštiny, ktoré aj napriek svojej rozšírenosti vzbudzujú rešpekt. Pri týchto prekladoch je veľmi špecifická transliterácia, teda prepis mien z azbuky do latinky a naopak. Prekladatelia však na toto špecifikum upozorňujú vopred. Pre bezproblémový proces odporúčajú doplniť online komunikáciu o telefonický, poprípade osobný rozhovor.

Ku každej takejto žiadosti o preklad by sa malo pristupovať rovnako a vecne komunikovať o špecifikách, resp. nevyhnutných doplňujúcich info.

Zdroj obrázku: PongWatchara / Shutterstock.com

Podobné články
Iné články

Značka Thrasher je stále populárna medzi mladou generáciou

O značke Thrasher sa hovorí najmä medzi mladšou generáciou. Je len málo tých, ktorí by si nevedeli predstaviť ich klasické logo so slovo…
Iné články

Ako čeliť stresu a každodenným výzvam?

O súčasnej dobe môžeme bez preháňania skonštatovať, že je náročná. Mnohí z nás čelia neľahkým dennodenným výzvam či stresu, vyplývajúcom z práce, vzťahov či iných…
Iné články

Veci, ktoré nájdete bežne doma a môžete ich využiť na cvičenie

Január sa blíži ku koncu. Ešte stále sa držíte svojho novoročného predsavzatia a snažíte sa hýbať? Niektorí ľudia majú pevnú vôľu a motivácia im…