NEW!Ako ovládnuť cvičenie doma? Toto sú najzaujímavejšie spôsoby! Čítajte tu

Iné články

Efektívny home office musí mať pevné pravidlá

Home office – pojem, ktorý už poznajú všetci, ale ktorý dostal novú náplň. Tam, kde bola práca z domu výnimkou, sa počas Koronavírusovej epidémie stala pracovnou povinnosťou a jej zavedenie sa v mnohých profesiách stalo úplne obvyklým. Zavádzanie tohto spôsobu práce však so sebou nesie úskalie, ktorých by si mali byť vedomí zamestnávatelia aj zamestnanci. Zamestnanec musí mať vytvorené podmienky pre prácu z domova, činnosť by mala byť vymedzená vnútorným predpisom, mal by byť stanovený spôsob pre zadanie úloh a ich kontrolu. Súčinnosť a komunikácia v rámci pracovných skupín by mala mať zavedené pravidlá. Efektívna práca z domu má mať svoje miesto vo firemnej politike a samotná práca musí byť zavádzaná správnym spôsobom.

Čo je home office

Home office je označenie pre formu práce, ktorá je vykonávaná na diaľku. To znamená, že zamestnanec vykonáva svoju prácu z časti alebo úplne doma, teda mimo sídla zamestnávateľa. So zamestnávateľom i spolupracovníkom komunikuje a vykonanú prácu odovzdáva prostredníctvom digitálnych technológií. Pôvodne bola práca na home office nie celkom zvyčajná vymoženosť a bola možná iba pri niektorých profesiách, napríklad pracovníkov v IT. Ostatní zamestnanci museli stále chodiť do práce. Zmena prišla s pandémiou, kedy sa práca z domu stala nutnosťou. S novou formou práce sa museli vyrovnať nielen pracovníci, ale aj manažéri. Pretože zákonník práce túto formu priamo nedefinuje, musí si firma stanoviť pravidlá, ktoré budú na základe dohody dodržiavané. Zamestnanci ocenia, že nemusia dochádzať a majú viac času pre rodinu či domácnosť. Nie všetci však majú pre home office vhodné podmienky.

Čo všetko by mal dodržiavať zamestnanec

Zamestnanec, ktorý sa rozhodne pre home office, by si mal vždy aspoň jeden deň dopredu naplánovať postup práce. Ideálne je zostaviť si zoznam úloh a ich poradie, a tie potom postupne plniť. Aj pri práci doma je potrebné dbať na seba, dodržiavať úpravu zovňajšku. Pri videokonferenciách alebo komunikácii so šéfom či kolegami zaberá kamera ako pracovníka, tak jeho okolie, preto je potrebné aj na toto myslieť. To súvisí s podmienkami v domácnosti, každý pracovník nemá také podmienky, aby mohol z domu nerušene pracovať. Ak sú súčasne doma menšie deti, je nutné ich vhodným spôsobom zabaviť tak, aby rodič nebol pri práci rušený.

Príprava domáceho pracoviska

Pri práci z domova je nutné vytvorenie vhodného pracovného priestoru. Väčšinou sa jedná o pracovný kút s písacím stolom, počítačom, skenerom, tlačiarňou a ďalšími zariadeniami pre komunikáciu, ako je webkamera alebo bezdrôtové slúchadlá. Samozrejmosťou by mali byť prístupy do firemných systémov, nevyhnutná je aj pravidelná kontrola prístrojov a vybavenia, ako je potrebná náplň do tlačiarne a dostatočná zásoba papierov. Okolie pracovníka musí rešpektovať jeho pracovný čas a umožniť mu sústrediť sa na pridelené úlohy. Je nutné dbať aj na potrebu komunikácie s kolegami – pokiaľ nie je možná naživo, tak aspoň prostredníctvom technológií.

Aby všetko fungovalo bez problémov

Ak sa vedenie podniku rozhodlo, že budúcnosť firmy je práve v home office, musí aj ono dodržať určité pravidlá. Práca z domova môže prebiehať iba na základe vzájomnej dohody, ktorá musí byť podložená zmluvou a vnútorným predpisom, ktorý upraví spôsob komunikácie a zaistí potrebnú techniku. Musí byť stanovené rozvrhnutie pracovného času a spôsob zadania a odovzdania pracovných úloh vrátane termínov. Vedenie má zamestnancovi poskytovať spätnú väzbu a určiť dobu, kedy sa bude vzájomná komunikácia konať. Manažéri teda vypracujú systém pre vedenie home office a vedia pružne reagovať na zmeny a potreby, ktoré sa budú v priebehu práce vyskytovať.

Podobné články
Iné články

Ako na jednoduché vypratanie bytu či prevážanie nábytku

Prečo si neuľahčiť život, keď je to pritom vo svojej podstate úplne jednoduché a priamočiare? Hovoríme o rekonštrukciách či vypratávaní bytov, prípadne…
Iné články

Viete, aká je odporúčaná dávka kofeínu?

V dnešnom uponáhľanom svete sa stávame závislými na rýchlych a účinných spôsoboch, ako získať energiu. Jedným z najobľúbenejších a najrozšírenejších spôsobov, ako…
Iné články

Čo je membrána v oblečení a ako funguje?

Membránové materiály v športovom oblečení predstavujú významný aspekt, ktorý ovplyvňuje pohodlie a výkon pri rôznych klimatických podmienkach. Poďme sa pozrieť na to,…