Tretí kanál Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bol spustený na druhý pokus. Pôvodným zámerom bolo, aby sa Trojka stala čisto športovým programom. Tento koncept pred niekoľkými rokmi však neuspel a 22. decembra 2019 sa Trojka spustila znova, tentokrát so zameraním na vekovo starších divákov nad 60 rokov.

Archívne vysielanie a vlastná tvorba

V súčasnosti sa na Trojke vysielajú rôzne retro programy, ktoré najmä pamätníci z minulosti veľmi dobre poznajú. Nájdeme tu tiež reprízované relácie z vlastnej tvorby ako Svetobežník, Radosť zo života, Straty a nálezy, Slovensko Advent, Nad pamäťou histórie, Varím, varíš, varíme a pod.

Reprízy športových prenosov

Trojka zvykla počas pandémie v roku 2020 vypĺňať program aj reprízami zaujímavých športových prenosov najmä z futbalu a hokeja, ktoré v minulosti pohli slovenskými divákmi a fanúšikmi