Nazývaná aj televíziou dobrých správ, je jedinou českou nekomerčnou a neziskovou televíziou. Vysiela od roku 2006 a zameriava sa na kresťanského diváka. Riaditeľom TV Noe je Leoš Ryška.

Spravodajstvo

Medzi hlavné a stále spravodajské relácie patrí Spravodajstvo z Vatikánu, Spravodajstvo zo Svätej zeme a vlastné Noeviny. K tomu môžeme pripojiť tiež zvláštne formáty z veľkých kresťanských akcií a pod.

Zameranie a program

Televízia Noe sa chce naozaj držať svojho sloganu a byť televíziou dobrých správ, šíriť pozitívne hodnoty, duchovnú osvetu a rozširovať kultúrne obzory. Napriek tomu, že cieli na kresťanského diváka, televízia je názorov aj nábožensky veľmi znášanlivá. Nerozdeľuje spoločnosť a naopak chce prispievať k akémusi celkového spoločenskému zmieraniu.Tomu je prispôsobený tiež program, ktorý je plný rôznych magazínov a sérii vzdelávacieho a výchovného charakteru.