Táto detská televízia už podľa názvu patrí do portfólia skupiny JOJ Group a teda je jednou z dcérskych televízií TV JOJ. Ide o mladú televíziu. Svoje vysielanie odštartovala 1. januára 2020 a nahradila TV RiK.

Spoplatnená televízia

Aj keď JOJko môže byť súčasťou niektorého zo širších balíkov televíznych operátorov, ak ju v balíku nemáte, musíte si za ňu priplatiť, resp. sa dohodnúť so svojím operátorom.

Rozprávky celý deň

Program televízie, aj keď je prakticky iba plný rozprávok, je rozdelený do niekoľkých blokov, podľa veku detí, pre ktoré je primárne určený. V dopoludňajších hodinách sú to rozprávky určené pre deti predškolského veku, ktoré môžu tráviť čas doma. Popoludní, kedy sa už vracajú zo školy, prichádza postupne na rad blok pre deti mladšieho školského veku. Podvečer a večer sú to rozprávky a animované seriály určené pre celú rodinu.