ČT Déčko, ako sa televízia volá, je detským kanálom Českej televízie, ktorý sa delí o frekvenciu spoločne s ČT art. Jeho riaditeľom je Petr Koliha a vysiela od 31. augusta 2013.

Spôsob vysielania

ČT 😀 štartuje každý deň o 6:00 hod a jej vysielanie sa končí o 20:00 hod, kedy prichádza na rad kultúrne vysielanie ČT art. Počas celého dňa tu nenájdeme nič okrem programov pre deti.

Programová štruktúra

Televízia je určená pre dve vekové skupiny. Tou prvou sú deti od 4 do 8 rokov, ktorým ČT 😀 venuje asi 60 percent vysielacieho času. Druhej skupine, deťom v školskom veku od 8 do 12 rokov je vyčlenených zvyšných 40 percent a to najmä v čase, kedy sa vracajú domov zo školy.

V programe sú rozprávky, detské filmy, animácie, zábavné programy, detské športové programy, dokumenty, detské Zprávičky či publicistické formáty ako Máme rádi zvířata či Táto, mámo, co budeme dnes dělat?